Bahawa kami, ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia,

berikrar akan:

P atuh kepada ibubapa

U gama/agama berteraskan Al-Quran dan Al-Hadith

T aat kepada Allah dan Rasul

E rat ukhwah Islamiyah

R ela berbakti kerana Allah

I man dipupuk ilmu dituntut

I nsaf diri: Ia kepunyaan Allah dan kepada Allah ia kembali (InnalilLahi wa inna ilayhi raji’un)

S olat ditunai setiap waktu

L arangan Allah dijauhi

A khlak mulia pengukuh keimanan

M uslimah Mukminah rakyat seperjuangan

No posts.
No posts.